Department of Local Development and Policy
Faculty of Geography and Regional Studies
University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 30 D
00-927 Warszawa
Poland

tel. +48 (22) 55 20 650
e-mail: zripl@uw.edu.pl

Facebook