O nas

Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej (KRiPL, do 2018 roku działająca jako Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej) to dynamiczny ośrodek badawczy i dydaktyczny prowadzący interdyscyplinarne studia w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

  • mechanizmów polityki lokalnej i regionalnej
  • czynników wpływających na lokalny rozwój ekonomiczny
  • atrakcyjności inwestycyjnej
  • wykorzystania środków europejskich do promowania rozwoju

Katedra zatrudnia w tej chwili 17 osób (w tym 12 pracowników etatowych, 3 doktorantów i 2 stypendystów pracujących przy projektach badawczych), ale współpracuje z szerokim gronem badaczy z różnych dyscyplin.

Pracownicy Katedry brali udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Kierowali m.in. dużym projektem finansowanym ze środków Programu Polsko-Norweskiej Współpracę Badawczej, koordynowali udział Polski w jednym projekcie w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, a wcześniej – w dwóch projektach  finansowanych ze środków UE w ramach VI Programu Ramowego, uczestniczyli także w europejskim programie współpracy naukowej COST Action. W tej chwili (jesień 2018 r.) zespół KRiPL realizuje 7 grantów badawczych finansowanych tak ze źródeł krajowych (Narodowe Centrum Nauki) jak i europejskich.

Katedra utrzymuje ożywione międzynarodowe kontakty naukowe. Dwukrotnie – w maju 2006, a następnie w czerwcu 2017 roku – zespół organizował doroczną konferencję European Urban Research Association (EURA). W każdej z nich brało udział ponad 100 uczestników z kilkudziesięciu krajów. Kierownik Katedry, prof. Paweł Swianiewicz był przewodniczącym EURA, a potem do 2015 roku członkiem zarządu tej organizacji. Obecnie członkiem zarządu EURA jest dr hab. Marta Lackowska. Od 2017 roku prof. Paweł Swianiewicz jest członkiem Steering Committee of Standing Group on Local Government and Politics European Consortium for Political Research (ECPR).

W 2008 r. razem z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej Spatium oraz przy wsparciu finansowym programu LGI / Open Society Institute w Budapeszcie i Rady Europy zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Lessons Learned from Territorial Consolidation Reforms – the European Experience. W konferencji wzięło udział 49 uczestników z 21 krajów.

Nasi doktoranci regularnie uczestniczą w szkołach letnich dla młodych badaczy zainteresowanych problematyką samorządową organizowanych wspólnie przez europejskie organizacje naukowe EURA i ECPR. W 2005 i 2018 roku kierownikiem tej szkoły letniej był prof. Paweł Swianiewicz

Pracownicy KRiPL są autorami licznych ekspertyz przygotowywanych na zlecenie rządu polskiego, władz lokalnych i regionalnych, a także instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy czy Rada Europy.

Aktualności dotyczące różnych aktywności pracowników KRiPL można znaleźć na naszym facebookowym fan-page’u: https://www.facebook.com/zripl/