Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30 D
00-927 Warszawa

tel. +48 (22) 55 20 650
e-mail: zripl@uw.edu.pl

Facebook