Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej są jednym z kursów prowadzonych corocznie przez zespół Katedry. Studenci II roku studiów I stopnia gospodarki przestrzennej mają zazwyczaj do wyboru jedną z dwóch lub trzech grup ćwiczeniowych, które odbywają intensywne, tygodniowe zajęcia poza murami Uniwersytetu, badając mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników, urzędników i władze wybranych polskich samorządów.

Celem ćwiczeń terenowych jest skonfrontowanie wiedzy z przedmiotów dotyczących samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i planowania strategicznego z realnymi przykładami z praktyki polskich samorządów. Ćwiczenia terenowe to studia przypadków (case studies) różnych problemów samorządów terytorialnych. W trakcie ćwiczeń studenci w małych grupach rozwijają podstawowe umiejętności badawcze: zbierania danych z różnych źródeł, ich oceny i syntezy, prowadzenia wywiadów i badań kwestionariuszowych, a także prezentacji wyników swojej pracy. Praca w terenie, rozmowy z mieszkańcami i samorządowcami to ważne doświadczenie dla badaczy samorządów: uczy samodzielności, odpowiedzialności, refleksji, poszerza wyobraźnię. Odbywające się w okresie wakacyjnym ćwiczenia to również doskonała okazja do integracji.

Dotychczasowe ćwiczenia

2006

Wrocław, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi

2007

Gdańsk, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi

 

2008

Stoczek Łukowski, Skutki podziału gminy miejsko-wiejskiej Stoczek Łukowski

2009

Rokiciny Podhalańskie, Skutki oddzielenia gminy Spytkowice od gminy Raba Wyżna

 

2010

Jaśliska, Skutki oddzielenia gminy Jaśliska od gminy Dukla

 

Warszawa, Pod akademickim kloszem, czyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako instrument wspierania przedsiębiorczości

2012

Kraków/Poznań, Funkcjonowanie jednostek pomocniczych w dużych miastach

2013

Charzykowy, Park Narodowy Bory Tucholskie – szansa czy zagrożenie dla rozwoju lokalnego?

  

Warszawa/Ząbki/Sulejówek/Legionowo, Transport publiczny w warszawskim obszarze metropolitalnym

2014

Warszawa, Budżet partycypacyjny w Warszawie
Szczecin, Szczecin – Metropolia pogranicza

2015

Żywiec, Współpraca międzygminna w powiecie żywieckim

 

Warszawa, Ewaluacja Strategii Rozwoju Warszawy

2016

Szczawa, Próby oddzielenia gminy Szczawa od gminy Kamienica

  

Legionowo/Warszawa, Legionowo jako ośrodek II rzędu w obszarze metropolitalnym Warszawy

2017

Supraśl, Próby oddzielenia gminy Grabówka od gminy Supraśl

  

Stare Juchy, W kierunku współzarządzania. Kawiarenka obywatelska w gminie Stare Juchy

  

2018

Zielona Góra, Połączenie miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra

  

Warszawa/Otwock/Legionowo, Nierówna walka ze smogiem na przykładzie gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy