Projekty badawcze

Trwające

Zakończone

 • Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego? (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2014-2018)
 • POLCITCLIM: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2013-2017)
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny (NCN Opus, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2013-2017)
 • Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania (NCN Opus, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2014-2016)
 • Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej (NCN Opus, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, 2013-2015)
 • Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce (NCN Preludium, kierownik: dr Adam Gendźwiłł, 2014-2015)
 • Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój (NCN Opus, kierownik: dr Julita Łukomska, 2013-2015)
 • Beneficjenci samorządowi Sektorowych Programów Operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2012-2013)
 • Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami (NCN Opus, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2011-2013)
 • Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej (Ministerstwo Edukacji Narodowej, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2010-2012)
 • Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej (MNiSW, kierownik: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, 2009-2012)
 • Zaniedbane dzielnice w polityce władz miejskich w Polsce (MNiSW, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2009-2011)
 • Czynniki różnicujące realizację ZPORR w województwach (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2009-2010)
 • Samorządy lokalne w sieciach gospodarczych (MNiSW, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, 2008-2010)
 • Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy (MNiSW, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, 2008-2010)
 • Territorial Reforms in Europe (grant LGI-Open Society Institute, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz, 2008-2010)
 • GFORS: Governance for Sustainability (VI Program Ramowy Unii Europejskiej, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. Paweł Swianiewicz, 2006-2008)
 • Pasywność samorządu lokalnego jako czynnik utrwalający zróżnicowanie regionalne w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej (MNiSW, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, 2006-2007)
 • SOCCOH: The Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enarged European Union (VI Program Ramowy Unii Europejskiej, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. Paweł Swianiewicz, 2006-2007)