Prace dyplomowe

Poniżej znajdują się tytuły prac licencjackich, magisterskich i doktorskich przygotowanych w Katedrze (wcześniej: Zakładzie) Rozwoju i Polityki Lokalnej. Wszystkie zostały obronione na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Stan na koniec lipca 2018 r.

Prace licencjackie | Prace magisterskie | Prace doktorskie

Prace licencjackie

Prace licencjackie pisane pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza:
 • Braksal Maciej 2007 – Wpływ Centrum Handlowego Marki na funkcjonowanie społeczności lokalnej gminy Marki
 • Czubak Dorota 2007 – Wpływ powstania euroregionów na rozwój obszarów przygranicznych W Polsce na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina
 • Rydzik Tomasz 2008 – Budżet zadaniowy w Polsce na przykładzie miasta Płock
 • Sobotka Aneta 2008 – Kobiety w polityce samorządowej na przykładzie gminy Jabłonna
 • Sołtyska Agnieszka 2008 – Partycypacja społeczności lokalnej w procesach budżetowych na przykładzie gminy Legionowo
 • Sikorski Tomasz 2009 – Aneksacja miasta Wesoła do m. st. Warszawy
 • Przyborowski Kamil 2010 – Zadłużenie lokalne w Polsce, problem nadmiernego zadłużenia gmin na przykładzie gminy Jeziora Wielkie
 • Kurniewicz Anna 2011 – Zmiany w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Gdańsku
 • Janowski Piotr 2011 – Urynkowienie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych na przykładzie gminy Raszyn
 • Bil Michał 2012 – Związki międzygminne jako przykład współpracy samorządów lokalnych w Polsce
 • Marchewka Małgorzata Katarzyna 2015 – Wyrównanie poziome w Polsce – problemy, propozycje zmian.
 • Porczak Alicja 2016 – Rola konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym na przykładzie planu miejscowego rejonu Pałacu Kultury i Nauki.
 • Kulbacka Patrycja 2016 – Postrzeganie roli obwodnicy Augustowa przed procesem budowy i po jego ukończeniu
 • Sylwia Waruszewska 2018 – Wskaźnik „uciążliwości” po 14 latach – społeczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce
Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza prof. UW:
 • Kociszewska Sylwia 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Różan
 • Kowalska Karolina 2005 –  Atrakcyjność inwestycyjna gminy Bielsk Duży
 • Majkowski Piotr 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Ząbki
 • Mucha Magdalena 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Ożarów Mazowiecki
 • Sobieraj Renata 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Czernice Borowe
 • Sudra Paweł 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Zakroczym
 • Trędota  Katarzyna 2005 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Siedlce
 • Plamowska Joanna 2006 – Lider lokalny a kierunki rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Rychlewska Paulina 2006 – Prognoza zmian ludnościowych w województwie mazowieckim w latach 2005-2030.
 • Błoński Michał    2007 – Polityka inwestycyjna najbiedniejszych gmin na Mazowszu.
 • Górska Anna 2007 – Relacje nauka – biznes na przykładzie Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze i firm z okręgu Tybinga
 • Izdebska Anna 2007 – Międzynarodowe targi w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego. Na przykładzie Poznania, Kielc, Bydgoszczy, Olsztyna, Lublina i Rzeszowa
 • Jarzębowska Anna 2007 – Polityka promocyjna miasta na przykładzie Wrocławia – wschodzącej metropolii w Europie Środkowo – Wschodniej
 • Kędzior Elżbieta 2007 – Na obiad do Warszawy, na kawę do Łodzi – czyli Łódź i Warszawa jako bipolarna metropolia
 • Klenkiewicz Joanna 2007 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – czynniki lokalizacji. Bliższe spojrzenie na system obsługi inwestorów obejmujący Warszawę
 • Kołacz Paulina 2007 – Transformacja gospodarcza na przykładzie zakładów mechanicznych Ursus
 • Głębocka Anna 2007 – Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Michałowice w kontekście renty położenia w sąsiedztwie Warszawy
 • Strzelecka Agnieszka 2007 – Motywy zmian siedzib spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce
 • Trammer Karol 2007 – Regionalizacja kolei.Kierunki reformy kolei regionalnych w Polsce
 • Wojtowicz Jacek 2007 – Zróżnicowanie i rola społeczna terenów zielonych na przykładzie Warszawy
 • Woźniak Paulina 2007 – Grodzisk Mazowiecki- gmina przedsiębiorcza. Polityka proinwestycyjna władz gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Żuchowska Monika 2007 – “Trójkąt turystyczny” jako potencjalny czynnik wzrostu konkurencyjności miast na przykładzie Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa
 • Żurek Łukasz 2007 – Funkcjonowanie branży poligraficzno-wydawniczej na obszarze Warszawy i okolic w kontekście koncepcji klastrów
 • Anteczek Tomasz 2008 – Czynniki lokalizacji usługowych przedsiębiorstw motoryzacyjnych w granicach gminy Nadarzyn
 • Bazylów Urszula 2008 – Wizerunek Pragi Północ w oczach jej mieszkańców
 • Biernat Katarzyna 2008 – Przedszkola i szkoły międzynarodowe jako czynnik przyciągania kapitału zagranicznego
 • Bojanowska Ilona 2008 – Teoria gron przedsiębiorczości w odniesieniu do funkcjonowania branży IT w Warszawie w latach 2005 – 2007
 • Charytonowicz Joanna 2008 – Instrumenty wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Madrycie w latach 2005-2008
 • Chmielewska Monika 2008 – Adaptacja marketingowych sposobów zarządzania w sektorze publicznym – przykład Wołomina
 • Izdebska Ilona 2008 – Czynniki lokalizacji korporacji transnarodowych w centrum Warszawy – opinie inwestorów
 • Jaworska Edyta 2008 – Relacje Urzędu Miasta st. Warszawy ze szkolnictwem wyższym publicznych w Warszawie w okresie 2004-2008 r.
 • Mech Agata 2008 – Relacje nauka-biznes na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 • Nowocin Kamil 2008 – Organizacja i działania małego przedsiębiorstwa usługowego w Warszawie na tle teorii lokalizacji w gospodarce przestrzennej
 • Ostrowska Agata 2008 – Uniwersytet Warszawski jako element regionalnego systemu innowacji na Mazowszu
 • Pawelczyk Sylwia 2008 – Centrum a obrzeża w kontekście lokalizacji siedzib największych przedsiębiorstw sektora przemysłowego w Warszawie
 • Pawluczuk Magda    2008 – Funkcjonowanie branży farmaceutycznej na obszarze Warszawy w kontekście koncepcji klastrów
 • Pieńkowska Anna 2008 – Władze samorządowe Warszawy i Gdańska wobec problemu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (lata 2002-2007)
 • Rebkowiec Grzegorz 2008 – Czynniki lokalizacji firm numizmatycznych w Warszawie
 • Rychlewska Paulina 2008 – Razem czy osobno? Zmiany w ustroju stolicy spowodowane “ustawą warszawską”
 • Samotyjek Marta 2008 – Stosunek administracji publicznej do wy-branych problemów Warszawy i Mazowsza
 • Śliwka Agata 2008 – Relacje nauka-biznes na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 • Wilkiewicz Agata 2008 – Władze lokalne wobec przyciągania inwestycji zagranicznych w Warszawie i Poznaniu
 • Wocial Małgorzata 2008 – Rola organizacji zrzeszających przedsiębiorców w tworzeniu regionalnego systemu innowacji na Mazowszu
 • Garbaczewski Maciej 2009 – Relacje między dokumentami strategicznymi na przykładzie województw lubelskiego i śląskiego.
 • Pieńkos Mikołaj 2009 – Wpływ metra warszawskiego na rozwój lokalny na przykładzie stacji Racławicka.
 • Chrapkowska Maja 2009 – Przestrzeń kulturowo-rekreacyjna warszawskiego Powiśla – potencjał, percepcja, perspektywy.
 • Charkiewicz Jan 2009 – Rozwój peryferyjnych gmin województwa mazowieckiego w świetle teorii biegunów wzrostu. Analiza przypadków.
 • Jesiotr Aleksandra 2009 – Instrumenty wsparcia MSP na przykładzie Otwocka.
 • Ludwiszewski Cezary 2009 – Funkcje centralne Warszawy na przykładzie Teatru Bajka
 • Belkiewicz Małgorzata 2009 – Ciągłość władzy i sieci współpracy jako czynniki rozwoju lokalnego na przykładzie Mińska Mazowieckiego
 • Iwan Tomasz 2009 – Rola władz samorządowych na poziomie lokalnym w rozwoju kultury fizycznej na przykładzie gminy Piaseczno
 • Peszat Klaudia 2010 – E-administracja na Mazowszu – stan i uwarunkowania rozwoju na poziomie lokalnym
 • Olszowiec Karolina 2010 – Relacje władz lokalnych ze środowiskiem przedsiębiorców w Płocku
 • Baczyńska Nina 2010 – Klimat współpracy w radzie – czynniki sprzyjające na przykładzie gmin Polski Wschodniej
 • Sędek Oliwia 2010 – Współpraca gmin z miastem stołecznym w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy
 • Pasek Karol 2010 – Pasywne Mazowsze – analiza porównawcza na poziomie lokalnym
 • Kornatka Anna 2011 – Atrakcyjność inwestycyjna zróżnicowanych wielkościowo gmin na przykładzie Grodziska Mazowieckiego i Warszawy
 • Jasińska Olga 2013 – Atrakcyjność inwestycyjna gminy Grodzisk Mazowiecki ze względu na miękkie czynniki lokalizacji.
 • Lewandowska Magda Agata 2013 – Działania władzy lokalnej a atrakcyjność jednostki terytorialnej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie gminy Błonie
 • Lelonek Dominik 2015 – Iława i Ostróda a inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
 • Puchalska Kinga 2015 – Polityka publiczna na rzecz wspierania klastra na przykładzie Doliny Lotniczej.
 • Jasińska Olga Marzena 2015 – City placement jako impuls do tworzenia lokalnych i regionalnych sieci współpracy.
 • Oleszkin Karolina 2017 – Czynniki angażowania się mieszkańców w proces aktualizacji strategii Warszawa 2030
Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej:
 • Gronowski Patryk 2009 – Postrzeganie korzyści i barier w zagranicznej współpracy samorządów na przykładzie gmin mazowieckich
 • Smolik Anna 2010 – Korzyści i bariery współpracy euroregionalnej na przykładzie gmin pogranicza zachodniego i wschodniego
 • Cira Agelika Paulina 2011 – Wpływ inwestycji sportowej na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Miętnem w gminie Garwolin
 • Sekuła Aleksandra 2011 – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny gminy na przykładzie Polifarb Pilawa S.A. i gminy Pilawa
 • Rodziewicz Ewa Małgorzata 2011 – Wpływ funkcjonowania 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej na lokalną przedsiębiorczość
 • Buras Michał Andrzej 2011 – Wpływ obwodnicy na rozwój gospodarczy gminy Jędrzejów
 • Kadłubowski Jarosław 2011 – Wpływ sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego na lokalizowanie działalności gospodarczej w gminie Izabelin
 • Laskowska Agnieszka 2012 – Polityka na rzecz endogennego rozwoju przedsiębiorczości w gminie Zakliczyn. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Olszewska M. 2012 –  Warszawa wobec Wisły. Postrzeganie sposobu zagospodarowania nadbrzeża Wisły przez mieszkańców w wieku 20-30 lat.
 • Lis Karolina 2014 – Dystrybucja środków finansowych UE w województwie mazowieckim w kontekście teorii biegunów wzrostu.
 • Rybus Marta 2014 – Centrum Przedsiębiorczości Smolna jako instrument proprzedsiębiorczej polityki miasta.
 • Czapla Dominika 2015 – Partnerstwo we współpracy terytorialnej wokół Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 • Fabisiak Anna 2015 – Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wobec doświadczenia w sformalizowanej współpracy – porównanie obszarów funkcjonowania Warszawy i Poznania.
 • Gargoła Estera 2016 – Czynniki wpływające na budowanie partnerstwa transgranicznego między Białą Podlaską a Brześciem
 • Szybka Dominika 2016 – Polityka Zagraniczna Warszawy w świetle koncepcji Benjamina Barbera
 • Ślawska Justyna 2017 – Współpraca gminno-powiatowa w świetle teorii agencji
 • Nowakowska Michalina 2018 – Korzyści z odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Kisielice
 • Kiełbasa Agnieszka 2018 – Gospodarka niskoemisyjna w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gminy Miasto Biłgoraj
 • Knap Justyna 2018 – Zarządzanie i współpraca na obszarze Trójmiasta a nieustanny konflikt o władze
Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Joanny Krukowskiej:
 • Pyl Bartosz 2015 – Organizacja publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Komorowski Łukasz 2015 – “Janosik” na Mazowszu. System poziomego wyrównania dochodów na przykładzie gmin i powiatów województwa mazowieckiego.
 • Gano Katarzyna 2016 – Wielokadencyjnośc burmistrzów w polskich gminach. Studium przypadku gminy Pilawa.
 • Żebrowski Marcin 2016 – Zaangażowanie społeczne w procesie rewitalizacji na przykładzie Śródmieścia Łodzi.
 • Rychlik Kamil 2017 – Aktywność prezydenta na portalu społecznościowym a partycypacja społeczna mieszkańców Starachowic
Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej:
 • Rutkowski Krzysztof 2011 – Formy współpracy międzygminnej w obszarach metropolitalnych, a polityka aneksji Rzeszowa
 • Picej Aleksandra 2013 – Współpraca międzygminna na przykładzie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
 • Florczyk Rafał 2013 – Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w sferze transportu zbiorowego na przykładzie Legionowa i Warszawy
 • Wojtaś Emilia 2013 – Wpływ istnienia przejścia granicznego na rozwój lokalny gmin województwa lubelskiego
 • Maciejewska Paulina 2013 – Wydarzenia kulturalne jako forma promocji miasta. Studium przypadku miasta Lublina
 • Oracka Joanna 2013 – Pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorządy gminne województwa mazowieckiego
 • Orczykowska Katarzyna Maria 2013 – Wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej jako element polityki rozwoju na przykładzie gminy Piaseczno
 • Pyra Aleksander 2014 – Ocena jakości pasażerskiego transportu kolejowego na terenie aglomeracji warszawskiej na przykładzie linii Otwock-Warszawa Zachodnia
 • Rudnicki Radosław 2014 – Jakość funkcjonowania warszawskiej komunikacji miejskiej według użytkowników
 • Lewkowicz Grzegorz 2014 – Stan rozwoju e-administracji w województwie podlaskim na poziomie lokalnym administracji publicznej
 • Malinowski Piotr 2014 – Wyrównanie różnic rozwojowych za pomocą funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gmin województwa podlaskiego
 • Korna Roksana 2015 – Gmina Piaseczno – sypialnia dla Warszawy i efekt urban sprawl czy samodzielnie rozwijający się samorząd?
 • Rychlik Kamil 2017 – Aktywność prezydenta na portalu społecznościowym a partycypacja społeczna mieszkańców Starachowic
 • Klimas Jakub 2018 – Czy Przystanek Woodstock jest opłacalny dla Kostrzyna nad Odrą? Koszty i korzyści dla gminy z organizacji dużego wydarzenia kulturalnego
Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Julity Łukomskiej:
 • Sosińska Agnieszka Beata 2013 – System odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w warunkach konkurencji na rynku oraz konkurencji o rynek na przykładzie Legionowa
 • Śliwka Maciej 2014 – Rozwój publicznych środków przewozu pasażerów na przykładzie polityki transportowej w obszarze metropolitalnym Warszawy.
 • Socik Katarzyna Izabela 2014 – Świadczenie gminnych usług kulturalnych jako element polityki lokalnej na przykładzie Józefowa.
 • Zieliński Jakub 2015 Działalność grup producentów owoców a rozwój lokalny w gminie Belsk Duży.
 • Markiewicz Agnieszka 2015 – Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej na przykładzie gminy Karczew.
 • Sierota Magdalena 2015  – Polityka podatkowa gminy w zakresie podatku od środków transportowych na przykładzie gminy Jektorów.
 • Brudzyński Damian 2015 – Koncepcja neofunkcjonalizmu we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
 • Bielska Aleksandra 2016 – Rola czynników politycznych w kształtowaniu cen za wodę i ścieki na przykładzie gmin województwa lubelskiego.
 • Burczenik Michał Aleksander 2016 – Transport publiczny w Obszarze Metropolitalnym Warszawy z punktu widzenia użytkownika na przykładzie Mińska Mazowieckiego.
 • Olczak Martyna 2016 – Skutki potencjalnej reformy podatku od nieruchomości dla budżetu lokalnego na przykładzie gminy Błonie.
 • Wyglądała Magdalena Ewa 2016 – Zróżnicowanie cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków między gospodarstwami domowymi, a przedsiębiorstwami w gminach województwa dolnośląskiego.
 • Paszkiewicz Agata 2016 – Czynniki różnicujące ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w gminach województwa pomorskiego w latach 2013-2015
Prace licencjackie pod kierunkiem dr Adama Gendźwiłła:
 • Reszke Krzysztof 2015 – Sukcesy wyborcze bezpartyjnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w wyborach samorządowych w 2014 r.
 • Jaworska Aneta 2016 – Zróżnicowanie i dostępność programów wyborczych kandydatów na prezydentów największych miast w Polsce.
 • Kwiatkowska Katarzyna 2016 – Analiza czynników lokalizacji regionalnych portów lotniczych na przykładzie lotniska Modlin.
 • Gołąb Marcin 2016 – Czynniki wpływające na realizację  projektów w ramach I budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
 • Urzyczyn Magdalena Maria  2016 – Budżet partycypacyjny a wydatki publiczne. Na przykładzie dwóch dzielnic m.st. Warszawy: Bielany i Wola.
 • Śliczniak Dominik 2016 – Rozwój bez strategii? Charakterystyka gmin nieposiadających strategii rozwoju w województwie mazowieckim.
 • Olszewski Kamil 2017 – Zaangażowanie obywateli w proces realizacji projektów z Budżetu Partycypacyjnego na przykładzie Dzielnicy Praga Południe
 • Binek Maria 2017 – Radny jako reprezentant – style reprezentacji radnych miasta Bełchatowa
 • Konopczyński Patryk 2018 – Dzielnicowa polityka edukacyjna – zróżnicowanie finansowania szkół podstawowych pomiędzy dzielnicami m.st. Warszawy w 2016
 • Świtalski Wojciech 2018 – Budżety partycypacyjne w wybranych miastach na prawach powiatu. Czy wielkość budżetu partycypacyjnego ma związek z poziomem uczestnictwa mieszkańców?
Prace licencjackie pod kierunkiem dr Anny Dąbrowskiej:
 • Brzóska Agata 2017 – Przestrzenie miejskie dla ludzi – badanie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji o zagospodarowaniu warszawskich centrów lokalnych
 • Kapusta Ewa 2017 Partycypacja społeczności lokalnej na przykładzie miasta Białystok
 • Szmurło Magdalena 2018 – Kierunki rozwoju gmin warszawskiego obszaru funkcjonalnego

Prace magisterskie

Prace magisterskie pisane pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza:
 • Jurkowski Michał 2006 – Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Otwocka
 • Nowicka Paulina 2006 – Rankingi i konkursy samorządowe w promocji gminy. I nagroda w konkursie “Samorządu terytorialnego” na najlepszą pracę magisterską
 • Monika Olszewska 2006 – Współpraca międzynarodowa samorządów województwa podlaskiego
 • Szymiel Katarzyna 2006 – Czynniki różnicujące postrzeganie samorządów w oczach opinii publicznej
 • Wilamowska Magdalena 2007 – Wpływ form organizacyjno-prawnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
 • Firchał Łukasz 2007 – Zróżnicowanie regionalne absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor MSP w Polsce.
 • Jaczewski Paweł 2007 – Wpływ GIS na sprawność działania urzędu na przykładzie miasta Łódź
 • Fajkowska Joanna 2008 – Wpływ BIZ na rozwój lokalny w oczach społeczności lokalnej na przykładzie Płocka
 • Bugaj Marta 2008 – Absorpcja funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim na przykładzie działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Gójska Katarzyna 2009 – Poczucie identyfikacji społeczności powiatu mińskiego z metropolią warszawską
 • Miastowska Aleksandra 2009 – Model partnerstwa w realizacji polityki miejskiej na przykładzie programów rewitalizacji w wybranych dzielnicach Lublina
 • Szczypkowska Hanna 2009 – Citta slow jako przykład udziału polskich samorządów lokalnych w międzynarodowych sieciach współpracy
 • Nowak Karolina 2009 – Urzędnik administracji samorządowej w modelu kariery i modelu stanowisk-na przykładzie Francji i Polski
 • Matyjek Krzysztof 2009 – Byłe miasta wojewódzkie: czy warto było zostać miastem na prawach powiatu?
 • Krukowska Joanna 2009 – Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach
 • Waćko Katarzyna 2009 – Zdolność kredytowa samorządów w świetle aktualnych i planowanych rozwiązań prawnych
 • Skirzyńska Ewelina 2009 – Rola konsultacji społecznych w przygotowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu rejonu pod Skocznią w Warszawie
 • Marczewski Maciej 2009 – Warsaw Destination Alliance jako przykład aktywności sektora prywatnego w marketingu terytorialnym
 • Urbanowicz Ewa 2010 – Rynek usług w zakresie gospodarki odpadami w Warszawie
 • Kazem-Bek Michał 2010 – Zastosowanie systemu zarządzania jakością w funkcjonowaniu urzędów gminnych na przykładzie Śremu i Bychawy
 • Ślepowrońska Katarzyna 2010 – Kontakty ze społecznością lokalną w pracy radnego
 • Sobotka Aneta 2010 – Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego w Warszawie
 • Jurgiel Paulina 2010 – Co oznacza bezpartyjność polityka lokalnego? Analiza na przykładzie gmin Gdynia, Pruszków i Józefów
 • Trammer Karol 2010 – Stacja Włoszczowa Północ. Studium lobbingu i rozwoju lokalnego.
 • Barszczewska Katarzyna 2010 – Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 • Charytonowicz Joanna 2011 – Szmulowizna w świetle Teorii Scen Miejskich w latach 2008-2010
 • Hackiewicz Michał 2011 – Konflikty społeczne w procesie planowania i budowy dróg w Polsce, na przykładzie obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi 719.
 • Purzyński Marcin 2011 – Realizacja WPI na przykładzie Skierniewic.
 • Pieńkos Mikołaj 2012 – Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego na przykładzie dwóch gmin wiejskich w województwie mazowieckim
 • Wasilewska Eliza 2012 – Związki bliźniacze samorządu gminnego na przykładzie jednostek województwa pomorskiego
 • Chrapkowska Maja 2012 – Dzielnicowe domy kultury w Warszawie jako instrument lokalnej polityki kulturalnej
 • Olszowiec Karolina 2012 – Polityczny wymiar miejskich jednostek pomocniczych w kontekście teorii karier
 • Szajewska Natalia 2012 – Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w praktyce
 • Sołtyska-Jabłońska Agnieszka 2012 – E-demokracja – Internet jako narzędzie komunikacji pomiędzy samorządem a społecznością lokalną na przykładzie gminy Żyrardów
 • Jędrzejowski Andrzej 2013 – Gość czy gospodarz? Tożsamość terytorialna mieszkańców gminy Lesznowola
 • Przyborowski Kamil 2013 – Bezkonkurencyjni liderzy lokalni-stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych.
 • Rak Agnieszka 2013 – Relacje władz miasta z przedsiębiorcami na przykładzie zamknięcia ulic Targowej i Świętokrzyskiej w Warszawie
 • Belkiewicz Małgorzata 2013 – Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Sikorski Tomasz 2013 – Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako czynnik rozwoju lokalnego, na przykładzie Starego Miasta w Zamościu
 • Byłeń Adrian 2013 – Wpływ organizacji EURO 2012 na wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe wybranych gmin województwa mazowieckiego
 • Kurniewicz Anna 2013 – Konflikty w polityce decentralizacji wewnątrzmiejskiej na przykładzie Białegostoku i Poznania
 • Ludwiszewski Cezary 2013 – Realizacja Programu URBACT II „Joining Forces” jako próba usprawnienia zarządzania Krakowskim Obszarem metropolitalnym
 • Pużyńska Małgorzata 2014 – Aktywność społeczna i publiczna mieszkańców Saskiej Kępy i Kamionka.
 • Bil Michał 2014 – Fundusz sołecki w gminach w latach 2010 -2012. Analiza finansowa.
 • Niedziałek Ewa Joanna 2014 – Integracja obszarów przygranicznych – przypadek województwa lubuskiego i kraju związkowego Brandenburgia.
 • Krupiński Piotr 2014 – Rola jednostki pomocniczej we współrządzeniu gminą na przykładzie gminy Raszyn.
 • Kępczyńska Aleksandra 2015 – Roczny program współpracy – kolejny “półkownik”? Analiza na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Oracka Joanna Maria 2015 – Lokalne Karty Dużej Rodziny w polskich samorządach gminnych.
 • Jaroniec Katarzyna 2015 – Przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania na przykładzie Lokalnej Grupy działania “Ziemia Chełmońskiego”.
 • Hanusewicz Joanna 2016 – Rozpowszechnienie serwisów społecznościowych w polskich samorządach terytorialnych.
 • Sierota Magdalena 2016 – Wieloletni Plan Inwestycyjny jako narzędzie planowania strategicznego w dużych miastach – przypadek Wrocławia
 • Komorowski Łukasz 2017 – Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia się bezpłatna komunikacja?
 • Tatar Kinga 2017 – Czynniki różnicujące poziom cen nieruchomości mieszkaniowych na terenie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Baszczyńska Katarzyna Julia 2017 – Przestrzeń przemysłów kreatywnych – nowe kierunki rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie
 • Kowalczyk Mateusz 2017 – Potencjalne skutki realizacji ustawy o związkach metropolitalnych z 2015 r. dla finansowania publicznego transportu zbiorowego
 • Lenarcik Lena 2018 – Polityka finansowa gmin ponadprzeciętnie zamożnych na przykładzie gmin Kleszczów, Kleczew oraz Przykona w latach 2007-2017
Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza prof. UW:
 • Podworski Jakub 2005 – Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w układzie sektorowym. Próba wyjaśnienia na gruncie teorii naśladownictwa F. T. Knickerbockera.
 • Michalak Marcin – Rola klubu piłkarskiego w tworzeniu funkcji metropolitarnych miasta-na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawa i KP Legia Warszawa S.S.A.
 • Rychlewska Paulina 2008 – Czynniki osobowościowe czy społeczno-ekonomiczne – co decyduje o pozostaniu na następną kadencję?
 • Plamowska Justyna 2009 – Rola centrów obsługi inwestora na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w przyciąganiu kapitału zagranicznego do Polski. Strategia czy przypadek?
 • Żuchowska Monika 2009 – Samoorganizacja przedsiębiorców jako czynnik wzrostu aktywności eksportowej.
 • Izdebska Anna 2009 – Konkurencja o kapitał ludzki na przykładzie Łodzi, Warszawy i Wrocławia.
 • Górska Anna 2009 – Przedsiębiorczość studentów na przykładzie wybranych uczelni warszawskich.
 • Kędzior Elżbieta 2009 – Niepełnosprawni przedsiębiorcy – portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego.
 • Lewandowska Anna 2009 – Samorząd lokalny i instytucje otoczenia biznesu w pokonywaniu barier rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Pruszkowa.
 • Jarzębowska Anna 2009 – Zaufanie w działalności gospodarczej na przykładzie Pruszkowa.
 • Janeczek Paulina 2009 – Interwencja publiczna a rozwój MSP na przykładzie programu Phare-Struder.
 • Kołacz Paulina 2010 – Polska sfera nauki jako podstawa dla innowacyjnej gospodarki. Prawda czy mit?
 • Smolarek Artur 2010 – Przedsiębiorczość i bariery jej rozwoju na przykładzie Ożarowa Mazowieckiego.
 • Ostrowska Agata 2010 – Peryferyjne ośrodki subregionalne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Chełma
 • Pawluczuk Magda 2010 – Łańcuch wartości samorządu na przykładzie miasta i gminy Terespol
 • Katarzyna Biernat 2010 – Skuteczność systemu obsługi inwestora na poziomie lokalnym i regionalnym w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych na przykładzie województw Polski Wschodniej
 • Pawlak Magdalena 2011 – Zmiany struktury funkcjonalnej Warszawy na przykładzie Woli, Śródmieścia i Pragi Północ
 • Charkiewicz Jan 2012 – Czynniki stymulujące i ograniczające zainteresowanie inwestorów gminami a działania proinwestycyjne samorządów
 • Peszat Klaudia 2012 – Festiwale nauki w Polsce-Forma popularyzacji nauki o cechach sieci
 • Baczyńska Nina 2012 – Rola centrum transferu technologii w regionalnym systemie innowacyjności
 • Rebrowiec Grzegorz 2012 – Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju Ełku
 • Sekuła Aleksandra 2012 – Współpraca gmin obszaru metropolitalnego Warszawy w zakresie promocji gospodarczej
 • Frankowski Jan 2012 – Potencjalne obszary wsparcia innowacyjnych specjalizacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Tołkanowicz Małgorzata Barbara 2013 – Polityka dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy a jakość życia w ocenie jej mieszkańców.
 • Burzykowski Cezary 2014 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – relacje pomiędzy władzą a inwestorem oraz wpływ na rozwój gminy na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Jurkiewicz Izabella 2014 – Skierniewice w układzie bipolarnym Łódź- Warszawa.
 • Czech Joanna 2014 – Promocja Łodzi.
 • Lewandowska Magda Agata 2015 – Gdy w gminie upada duże przedsiębiorstwo… O kryzysie gospodarki lokalnej na przykładzie Gminy Łapy.
 • Fajs Róża 2015 – Państwowe Gospodarstwa Rolne jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin Kietrz oraz Dubienka.
 • Pasek Karol 2015 – Fundusze europejskie i ich rola w rozwoju lokalnym na przykładzie Grodziska Mazowieckiego w kontekście Gospodarki Opartej o Wiedzę.
 • Obłąkowska Katarzyna 2015 – Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin Mielnik, Białowieża i Ruda Maleniecka.
 • Stobnicka Anna 2016 – Funkcjonowanie e-administracji w najbiedniejszych gminach w Polsce.
 • Śliwka Maciej 2016 – Partycypacja społeczności lokalnej w tworzeniu strategii rozwoju gmin wiejskich.
 • Kruczkowski Karol 2016 – Promocja terenów inwestycyjnych prowadzona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • Socik Katarzyna Izabela 2016 – Zintegrowane Inwestycje terytorialne a rozwój innowacyjności w Polsce na przykładzie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
 • Cybulska Magdalena 2017 – Bariery w rozwoju Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Lelonek Dominik 2017 – Przekształcenia prestrzenne w Iławie – nowa wizja miasta
 • Zieliński Jakub 2017 – Relacje nauki i administracji w europejskiej metropolii. Przykład Uniwersytetu Warszawskiego i Urzędu m.st. Warszawy
 • Nowocin Kamil 2017 – Polityka rozwojowa samorządu lokalnego i jej ewaluacja na przykładzie miasta i gminy Piaseczno
 • Fabisiak Anna 2017 – Partycypacja społeczna przy przygotowaniu strategii rozwoju miast wojewódzkich – dobre praktyki czy pozorne uspołecznienie?
 • Walczak Ewelina 2017 – Rozwój gminy Leoncin w świetle koncepcji łańcucha wartości gminy
 • Tarnacki Jakub  2018 – Wykorzystanie  zasobów zewnętrznych w celu podniesienia konkurencyjności gmin, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Sarasek Alina 2018 – Współraca transgraniczna w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na przykładzie obwodu grodzieńskiego (Białoruś)
Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej:
 • Rabenda Aleksandra 2010 – Społeczny odbiór elektrowni jądrowej przez mieszkańców gminy Żarnowiec i powiatu puckiego
 • Wilkowska Izabela 2010 – Relacje społeczności lokalnych Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Gronowski Patryk 2012 – Motywy podejmowania współpracy zagranicznej przez polskie samorządy gminne
 • Smolik Anna 2012 – Etapy międzynarodowego partnerstwa regionów na przykładzie województwa dolnośląskiego
 • Kadłubowski Jarosław 2013 – Współpraca w ramach zarządzania dobrami wspólnymi. Uwarunkowania sukcesu na przykładzie parków regionalnych w Brandenburgii i Berlinie
 • Nowicka Justyna 2014 – Europeizacja działalności Samorządów Obszaru Metropolitarnego Warszawy
 • Laskowska Agnieszka 2014 – Polityczne i administracyjne czynniki wpływające na postawę samorządu gminnego w relacjach transgranicznych. Porównanie Nancy i Lublina.
 • Czapla Dominika 2017 – Wielopoziomowe zarządzanie środkami z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego
Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej:
 • Kwiatkowska Klaudyna 2013 – Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy-w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych
 • Skwarna Marta 2013 – Samorząd lokalny wobec procesu reorganizacji sieci szkolnej
 • Sędek Oliwia 2014 – Formy i dziedziny współpracy jednostek samorządu lokalnego w aglomeracji warszawskiej.
 • Jakubowska Martyna 2014 – Metropolitalna współpraca samorządowa wokół “nieoczywistych” metropolii.
 • Picej Aleksandra 2015 -Sieci współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania.
 • Florczyk Rafał 2015 – Legionowo jako ośrodek drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.
 • Korna Roksana 2015 – Gmina Piaseczno – sypialnia dla Warszawy i efekt urban sprawl  czy samodzielnie rozwijający się samorząd?
 • Pawlicki Filip 2016 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a współpraca metropolitalna w Polsce
Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr Julity Łukomskiej:
 • Wójcicka Katarzyna 2014 – Polityka podatkowa gmin województwa mazowieckiego w zakresie podatku od nieruchomości
 • Silwonik Aleksandra 2016 – Próba przydatności narzędzi systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2009 wdrożonego w urzędzie gminy w Polsce
 • Cieślik Kinga 2017 – Polityka w zakresie stref płatnego parkowania polskich miast wojewódzkich
 • Dobosz Julia 2017 – Czynniki zróżnicowania cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych w polskich gminach
Prace magisterskie pod kierunkiem dr Adama Gendźwiłła:
 • Kopcińska Martyna 2016 – Jednomandatowe okręgi wyborcze a zjawisko dysproporcjalności w wyborach do rad gmin
 • Sosińska Beata Agnieszka 2016 – Budżety partypacyjne w Polsce na przykładzie studium przypadku m.st Warszawy
 • Gabryś Tomasz 2017 – Co kryje się pod “parasolem” hipotezy zaborowej? Przykład wyborów do Sejmu RP z 2015 r.
 • Pyl Bartosz 2017 – Strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w wybranych obszarach metropolitalnych Polski
 • Strzelak Angelika 2017 – Samorząd terytorialny w ścieżkach kariery posłów na Sejm RP
 • Zielińska Alicja Zofia 2018 – Budżety partycypacyjne w miastach wojewódzkich: reguły, uczestnictwo, znaczenie finansowe

Prace doktorskie

 • Lackowska Marta 2008 – Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce (na przykładzie Wrocławia) (promotor: prof. Paweł Swianiewicz)
 • Łukomska Julita 2011 – Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce  (promotor: prof. Paweł Swianiewicz)
 • Nowicka Paulina 2013 – Przestrzenne zróznicowanie wykorzystania internetu przez samorzady gminne w Polsce  (promotor: prof. Paweł Swianiewicz)
 • Krukowska Joanna 2014 – Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013  (promotor: prof. Paweł Swianiewicz)
 • Anna Dąbrowska 2015 – Aktywność uczelni województwa mazowieckiego w kontekście procesu transferu wiedzy (promotor: dr hab. prof. UW Wojciech Dziemianowicz)