Specjalność

Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym to specjalność na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego, zarządzania strategicznego, marketingu, finansów samorządowych i polityki regionalnej.

To kameralne, interdyscyplinarne studia dające szerokie przygotowanie zawodowe. Staramy się na bieżąco śledzić losy naszych absolwentów i dlatego wiemy, że z łatwością znajdują pracę w zawodzie. Potencjalnym rynkiem pracy są instytucje samorządowe na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Wielu naszych dawnych studentów pracuje też w administracji centralnej (np. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju), firmach badawczych i ewaluacyjnych, a także organizacjach pozarządowych.

Zajęcia dotyczą szerokiego spektrum tematów takich jak: rewitalizacja, finanse lokalne i zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie strategiczne i marketing lokalny oraz bloki zajęć o tematyce społecznej i metodycznej. Część programu studenci projektują sami wybierając samodzielnie zajęcia z oferty Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych i innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Większość zajęć w toku studiów prowadzą pracownicy Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW, będący zarówno akademikami – badaczami, jak i praktykami, którzy na co dzień doradzają samorządom i współpracują z nimi. Są zaangażowani w liczne projekty badawcze, spośród których znaczna część odbywa się we współpracy międzynarodowej. W ramach większości realizowanych projektów współpracujemy ze studentami naszej specjalności oferując im możliwość zaliczenia praktyk zawodowych lub zdobycia stypendium.

Program studiów został zreformowany w 2018 roku na bazie programu istniejącej od 2004 roku specjalności Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego. Jest więc zarazem nowy, jak i poparty wieloletnim doświadczeniem. Modyfikacje programu następowały w toku konsultacji ze studentami i absolwentami kolejnych roczników.

Zobacz aktualny program specjalności

Pytania dotyczące naszej specjalności, zachęcamy kierować na adres mailowy Katedry lub poprzez profil Katedry na Facebooku.