COHSMO: Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity

Lider polskiego zespołu badawczego: prof. Paweł Swianiewicz
Członkowie polskiego zespołu badawczego: mgr Wirginia Aksztejn, dr Adam Gendźwiłł, dr Joanna Krukowska, Sylwia Waruszewska, mgr Paweł Winiarski
Międzynarodowe konsorcjum: Aalborg University (Dania, lider), University of Vienna (Austria), University of the West of England, Bristol (Wielka Brytania), Harokopio University, Athens (Grecja), Uniwersytet Warszawski (Polska), Politecnico Milano (Włochy), Vytautas Magnus University, Kaunas (Litwa)
Źródło finansowania: program Horyzont 2020
Okres realizacji: 2017-2021

Opis projektu:

COHSMO to europejski projekt badawczy koncentrujący się na spójności terytorialnej i nierównościach przestrzennych. Celem projektu jest zbadanie różnych form nierówności w Europie oraz ich wpływu na jakość życia. W jaki sposób lokalne społeczności, regiony i rządy mogą zapobiegać pogłębiającym się zróżnicowaniom wewnątrz Europy? Czy rozwijanie procedur  demokratycznych pomaga rozwiązywać problemy społeczne i przeciwdziałać nierównościom?

Badanie prowadzone jest w siedmiu europejskich krajach – Grecji, Danii, Austrii, Włoszech, Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. W każdym kraju badaniem objęte są trzy społeczności lokalne: miasto metropolitalne, gmina podmiejska i gmina mająca w przeważającej części charakter wiejski.

W projekcie interesujemy się między innymi partycypacją społeczną w zarządzaniu na poziomie lokalnym, badaną w kontekście działań mających wspierać lokalne procesy rozwojowe.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020

Więcej informacji na stronie projektu: www.cohsmo.aau.dk.