POLLEADER II: Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

Kierownik projektu: dr Adam Gendźwiłł
Członkowie zespołu badawczego: prof. Paweł Swianiewicz, dr hab. Marta Lackowska, dr Joanna Krukowska, mgr Martyna Kopcińska
Źródło finansowania: grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Harmonia
Okres realizacji: kwiecień 2016-grudzień 2018

Opis projektu:

Lokalna polityka pozostaje często w cieniu polityki szczebla ogólnokrajowego. Niemniej, to od lokalnych liderów politycznych zależy wiele istotnych kwestii, wpływających bezpośrednio na codzienne życie obywateli. Wybieramy ich, ale nasza systematyczna wiedza o ich przywództwie jest ciągle stosunkowo niewielka. W naszym projekcie badamy poglądy, postawy i biografie lokalnych liderów w ponad dwudziestu państwach europejskich. Międzynarodowy zespół kilkudziesięciu badaczy samorządu lokalnego będzie analizował wyniki badań ankietowych, próbując opisać czym lokalni liderzy polityczni różnią się miedzy sobą, jakimi są przywódcami, z kim i po co współpracują, jak radzą sobie ze współczesnymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Ostatnie takie badanie było przeprowadzone ponad dekadę temu, w 2003 r. (Polska również brała w nim udział). Badacze spróbują odpowiedzieć również na pytanie, w jaki sposób różnice w instytucjach władzy lokalnej są związane z postawami liderów w różnych krajach. Państwa europejskie różnią się przecież między sobą wielkością gmin, zakresem uprawnień władz lokalnych czy sposobem ich wyboru. Nie wszędzie burmistrzowie są wybierani bezpośrednio przez obywateli; w niektórych krajach gminy pełnią tylko marginalną rolę. Średniej wielkości polska gmina, licząca 16 tys. mieszkańców, jest bardzo duża w porównaniu z małymi gminami słowackimi czy francuskimi, a zupełnie mała w porównaniu z gminami angielskimi czy litewskimi.

W Polsce zaprosiliśmy do badania ankietowego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych w 2014 r. Odpowiedzi naszych respondentów, zebrane w 2015 r., będą dołączone do wspólnej bazy danych i analizowane przez międzynarodowy zespół badaczy, pracujący nad książką z podsumowaniem wyników badań. Badacze z Polski będą współtworzyć rozdziały na temat: wpływu wielkości gmin na charakter przywództwa i jakość demokracji lokalnej, roli partii politycznych w polityce lokalnej, a także stosunku lokalnych liderów do współpracy pomiędzy gminami. Podsumowanie projektu planowane jest na przełom 2017 i 2018 r.