lic. Justyna Ślawska


stypendystka


+48 22 55 20 650


justyna.slawska@student.uw.edu.pl


ORCID:

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

formy organizacyjno-prawne świadczenia usług lokalnych, wertykalna współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego


Zatrudnienie

od 2018 – stypendystka w projekcie badawczym, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2017 – licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły
Monografie
Rozdziały w monografiach

Projekty badawcze

Aktualne

Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyki rynku oraz kosztów politycznych, (NCN Opus, kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska)

Zakończone

Staże, stypendia, pobyty badawcze

2018 – szkoła letnia Collaborative Local Government for an Open Society, Central European University, Budapeszt, Węgry

2017 – szkoła letnia European Spatial Planning and Regional Development, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja


Dydaktyka


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne

Nagrody i wyróżnienia