lic. Sylwia Waruszewska


referentka inżynieryjno-techniczna


+48 22 55 20 650


s.waruszewska@student.uw.edu.pl


ORCID:

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

nierówności społeczno-ekonomiczne, koncepcje lokalnego zarządzania, przywództwo w samorządzie lokalnym


Zatrudnienie

od 2017 – referentka inżyneryjno-techniczna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2018 – licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Swianiewicz P., Waruszewska S. (2018), Wpływ suburbanizacji na zmiany społecznego zróżnicowania aglomeracji w Polsce – więcej wanilii na przedmieściach?, Prace i Studia Geograficzne 63(3): 89-107.

Monografie
Rozdziały w monografiach

Projekty badawcze

Aktualne

COHSMO: Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (Horizon 2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. P. Swianiewicz)

Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich (NCN Opus, kierownik: dr hab. M. Lackowska)

Zakończone

Staże, stypendia, pobyty badawcze


Dydaktyka


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne

Nagrody i wyróżnienia