mgr Martyna Kopcińska


doktorantka


+48 22 55 20 650


martynakopcinska@uw.edu.pl


ORCID:

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

polityka lokalna, wybory, systemy wyborcze, relacje pomiędzy gminnymi organami władzy


Zatrudnienie

od 2016 – specjalista, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Sekcja Analiz i Ewaluacji


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2016 – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2014 – licencjat politologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych


Publikacje

Artykuły

Kopcińska, M. (2017), Jednomandatowe okręgi wyborcze a wybrane aspekty funkcjonowania lokalnej sceny politycznej. Samorząd Terytorialny, (12), 64-78.

Kopcińska, M. (2017), Konsensus czy konflikt polityczny w europejskich gminach. Wspólnota, (11), 26-28.

Monografie
Rozdziały w monografiach

 


Projekty badawcze

Aktualne

Władza podzielona w polskich gminach (NCN Preludium, kierownik: mgr Martyna Kopcińska)

POLLEADER II: Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (NCN Harmonia, kierownik: dr A. Gendźwiłł)

Zakończone

 


Staże, stypendia, pobyty badawcze

 


Dydaktyka

Ćwiczenia terenowe


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne
  • udział w opracowaniu popularyzatorskim „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” – na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego

Nagrody i wyróżnienia

2017 – II miejsce w XIV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące problematyki samorządowej – Nagroda im. Profesora Michała Kuleszy

2010 – stypendium Prezesa Rady Ministrów