mgr Wirginia Aksztejn


wykładowca


+48 22 55 20 650


wa.aksztejn@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0003-2745-0151

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych, spójność terytorialna, ilościowe i jakościowe metody badań, współpraca terytorialna


Zatrudnienie

od 2018 – wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2017 – 2018 – asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2016 – 2017 – account manager, Kantar TNS
2012 – 2016 – kierowniczka projektów, GfK Polonia Sp. z o.o.
2010 – 2012 – starsza badaczka, GfK Polonia Sp. z o.o.
2008 – 2010 – kierowniczka sekcji, PBS DGA Sp. z o.o.
2005 – 2008 – analityczka/badaczka/kierowniczka projektów, PBS DGA Sp. z o.o.


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2009 – studia podyplomowe w zakresie zarządzania produktami i usługami, Szkoła Główna Handlowa
2005 – magister socjologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii


Publikacje

Artykuły

Aksztejn, W. (2006) Racjonalność wyborcy a paradoks partycypacji. Znaczenie instrumentalnej motywacji dla wyjaśniania absencji wyborczej w 2005 r. Decyzje, 5: 41-61.

Monografie
Rozdziały w monografiach

Projekty badawcze

Aktualne

COHSMO: Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (Horizon 2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. P. Swianiewicz)

Zakończone

Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego? (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)


Staże, stypendia, pobyty badawcze


Dydaktyka

Analiza danych ilościowych
Metody ilościowe
Jakościowe metody badań społecznych
Socjologia
Programy komputerowe


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne

Nagrody i wyróżnienia