dr Joanna Krukowska


adiunkt


+48 22 55 20 650


jkrukowska@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-9017-659X

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

polityka lokalna i regionalna, polityka rozwoju, fundusze europejskie, polityka spójności, przywództwo lokalne


Zatrudnienie

od 2014 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2013 – 2014 – asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2014 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2009 – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Swianiewicz, P., Krukowska, J. (2018) Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy w perspektywie europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 4: 26-47, DOI: 10.7366/1509499547402

Swianiewicz, P., Krukowska, J. (2018) Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy w perspektywie europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 4: 26-47, DOI: 10.7366/1509499547402

Krukowska, J. (2018) Staż burmistrza na stanowisku a jego poglądy na zarządzanie gminą Samorząd Terytorialny, 7-8: 24-38.

Krukowska, J., Lackowska, M. (2017) Metropolitan Colours of Europeanization. Institutionalization of Integrated Territorial Investment Structures in the Context of Past Cooperation in Metropolitan Regions, Raumforschung und Raumordnung – Spatial Research and Planning 75(3): 275-289.

Krukowska, J., Lackowska, M. (2016) Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE, Studia Regionalne i Lokalne 1 (63): 82-107.

Krukowska, J. (2013), Zróżnicowanie polityk rozwojowych województw realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 27: 65-78.

Krukowska, J. (2010), Stabilność przywództwa w samorządach europejskich, Samorząd Terytorialny – edycja pokonkursowa, 22-33.

Monografie

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Krukowska, J., Lackowska, M., Picej, A. (2016) Współpraca międzygminna w Polsce: związek z rozsądku, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M. (2013)  Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Kurniewicz, A., (2013) Błędne rondo marginalizacji: jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Elipsa.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Łukomska, J., (2012) Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa ICM Uniwersytet Warszawski.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Mielczarek, A. (2010) Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Rozdziały w monografiach

Dodeigne, J., Krukowska, J., Lazauskiene, A. (2018) The Mayors’ Political Career: Between Local and National Ambition, [w:] Heinelt H., Magnier A., Cabria M., Reynaert H. (red.) Political leaders and changing local democracy, Cham: Palgrave Macmillan

Krukowska, J. (2015) Władze polskich miast wobec jednostek pomocniczych  – wnioski z badań. [w:] Jarosz A. (red.) Jednostki pomocnicze gmin w polskim systemie samorządowym, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 213-224.

Swianiewicz, P., Krukowska, J. (2011) Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 124-143.


Projekty badawcze

Aktualne

COHSMO: Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (Horizon 2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. P. Swianiewicz)

Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich (NCN Opus, kierownik: dr hab. M. Lackowska)

POLLEADER II: Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (NCN Harmonia, kierownik: dr A. Gendźwiłł)

Zakończone

Staże, stypendia, pobyty badawcze

2007 – stypendium programu Socrates-Erasmus i Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy, Uniwersytet Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja)


Dydaktyka

Polityka regionalna UE

Samorząd terytorialny I

Samorząd terytorialny II

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Proseminarium licencjackie

Seminarium licencjackie
Ćwiczenia terenowe


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
  • członkini Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
  • członkini redakcji czasopisma Prace i Studia Geograficzne
Inne

Nagrody i wyróżnienia