prof. Paweł Swianiewicz


profesor zwyczajny


+48 22 55 23 237


pswian@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-1890-6738

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

samorząd terytorialny, polityka lokalna, reformy terytorialne, finanse lokalne, decentralizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowe badania porównawcze decentralizacji i polityki lokalnej


Zatrudnienie

2004 – profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2000 – 2004 – profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
1998 – 2000 – profesor nadzwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ekonomii
1995 – 2001 – kierownik Programu Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know How
1993 – visiting lecturer, University of Chicago, Department of Sociology
1990 – 1995 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2010 – profesor nauk ekonomicznych
1998 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
1989 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
1985 – magister geografii (specjalizacja: gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły (opublikowane po 2000 r.)

Swianiewicz, P. (2020) Municipal divorces: the under-researched topic of territorial reforms in Europe, Acta Geobalcanica, 6(1): 27-33. DOI: 18509/AGB.2020.03

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A., Kalcheva, D. (2019) The political budget cycle in earmarked taxes for local public services: a comparison of Poland and Bulgaria, Journal of Comparative Policy Analysis, 2019, 21(5):463-480, DOI: 1080/13876988.2019.1594775

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019) Coming out of the shadow? Studies of local governments in Central and Eastern Europe in European academic research, Local Government Studies, 45(2):153-174 https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1548352

Swianiewicz, P., Teles, F. (2019) The institutionalization of inter-municipal arrangements in Europe: findings from the unusual suspects, Transylvanian Review of Administrative Science, 57: 119-136, DOI: 10.24193/tras.57E.8 

Swianiewicz, P. (2019) Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku, Studia Politologiczne, 53: 10-27

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019) Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, DOI: 10.7366/1509499517502

Lackowska, M., Picej, A., Swianiewicz, P. (2019) Komercjalizacja współpracy międzygminnej? Rola spółek międzygminnych w dostarczaniu usług publicznych na tle innych form współpracy samorządowej, Prace i Studia Geograficzne, 64(3): 69-91

Swianiewicz, P., Teles, F. (2018) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Introduction to the Symposium, International Review of Administrative Sciences, 84(4): 613-618,  DOI: 10.1177/0020852318796566

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J. (2018) Inicjatorzy i porzuceni: demokracja lokalna po gminnych rozwodach, Prace Geograficzne, 154: 7-33, DOI: 10.4467/20833113PG.18.010.9442

Swianiewicz, P., Krukowska, J. (2018) Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy w perspektywie europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4: 26-47, DOI: 10.7366/1509499547402

Swianiewicz P., Waruszewska, S. (2018) Wpływ suburbanizacji na zmiany społecznego zróżnicowania aglomeracji w Polsce – więcej wanilii na przedmieściach?, Prace i Studia Geograficzne 63(3):69-87

Hanssen, G., Lackowska, M., Swianiewicz, P.(2018) Local Leadership in Climate Change Policies, Transylvanian Review of Administrative Science, no 53(1): 67-83, DOI: 10.24193/tras.53E.5

Swianiewicz, P. (2018) If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? – ten years later, Local Government Studies, 44(1): 1-10. DOI: 10.1080/03003930.2017.1403903

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2019) Is small beautiful? The quasi-experimental analysis of the impact of territorial fragmentation on costs in Polish local governments, Urban Affairs Review, 55(3), 832-855

Kurniewicz, A., Swianiewicz, P. (2018) Cykl politycznych w opłatach za lokalne usługi publiczne, Studia Regionalne i Lokalne nr 2: 56-77, DOI: 10.7366/1509499527204

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2018) Pionowe i poziome relacje władzy a wielkość gminy, czyli którzy burmistrzowie rządzą światem?, Samorząd Terytorialny nr 6: 5-22.

Swianiewicz, P. (2017) Spatial interactions in local policy making: applicability of tax competition and tax mimicking concepts to local government policies on tax rates and user charges for services in Poland, Acta Geobalcanica, 3(2): 57-63.

Lackowska, M., Swianiewicz P. (2017) Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych, Prace Geograficzne, z. 149: 55-80.

Swianiewicz, P. (2017) Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich, Samorząd Terytorialny nr 5: 11-26.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2017) Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1: 26-46.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2016) Local tax competition in Poland?, Miscelanea Geographica, 20(3): 37-43, DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0018

Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2016) Does local democracy perform better in smaller jurisdictions? Survey evidence from Poland, LexLocalis, 14(4): 759-782.

Swianiewicz, P. (2016) The Politics of Local Tax Policy Making in Poland , Journal of Public Administration and Policy, 9(1): 167-189, DOI: 10.1515/nispa-2016-0008.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2016) System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – propozycja usprawnienia, Samorząd Terytorialny, nr 12: 29-50.

Kurniewicz, A., Swianiewicz, P. (2016) Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego, Prace i Studia Geograficzne, t: 61: 25-50.

Swianiewicz, P. (2016) Potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8: 84-95.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2016) Lokalna konkurencja podatkowa, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2: 5-29.

Swianiewicz, P. (2016) Współpraca międzygminna – formy, zakres, motywacje, Samorząd Terytorialny, nr 5: 11-31.

Swianiewicz, P. (2016) Wyrównywanie poziome sytuacji finansowej jednostek samorząd terytorialnego – doświadczenia europejskie, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1: 26-55.

Chełstowska, K., Swianiewicz, P. (2015) Neighbourhood Council as a Path of Political Career Development in Poland, Polish Sociological Review, no. 2: 223-238.

Swianiewicz, P. (2015) Intra-Municipal Units in Urban Political Systems in Poland: Vicious Roundabout of Marginalization or Dead-End Street?, Journal of Public Administration and Policy, 7(2): 173-198.

Swianiewicz, P. (2015) Reformy terytorialne – europejskie doświadczenia ostatniej dekady, Samorząd Terytorialny, nr 6: 7-22.

Swianiewicz, P. (2015) Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli – ile spójności ile autonomii?, Samorząd Terytorialny, nr 1-2: 29-35.

Swianiewicz, P. (2015) Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy – doświadczenia lat 2007-2013, Finanse Komunalne, nr 1-2: 7-21.

Swianiewicz, P. (2014) The Unfinished Story of the Ugly Duckling: Polish Regions under the Realm of Europeanization, Croatian and Comparative Public Administration, 14(2):355-380.

Swianiewicz, P. (2014) Thin and Thick Europeanization of Polish Local Politics and Policy Making, Croatian and Comparative Public Administration, 14(1):5-30.

Swianiewicz, P. (2014) An Empirical Typology of Local Government systems in Eastern Europe, Local Government Studies, 40(2): 292-311

Swianiewicz, P. (2014) Hvordan få kalkuner til å stemme for Jul?, Kommunal-rapport, 13.10.2014 (w jęz. Norweskim)

Neneman, J., Swianiewicz, P. (2014) Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych, Finanse Komunalne, nr 1-2: 80-91.

Swianiewicz, P. (2014) Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?, Samorząd Terytorialny, nr 1-2.

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2013) Structures, procedures and social capital: the implementation of EU cohesion policies by sub-national governments in Poland, International Journal of Urban and Regional Research, 37(4): 1396-1418.

Olszowiec, K., Swianiewicz, P. (2013) Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4: 22-43.

Łukomska, J., Neneman, J., Swianiewicz, P. (2013) Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne, nr 7-8: 25-50.

Swianiewicz, P. (2013) „Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych”, Studia Regionalne i Lokalne, nr. 2: 5-31.

Lackowska,M., P. Swianiewicz, P. (2013) Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, Samorząd Terytorialny, nr 4.

Swianiewicz, P. (2012) Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola, Finanse Komunalne, nr 11: 5-26.

Swianiewicz, P. (2011) Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady, Zarządzanie Publiczne, nr 15: 5-20 .

Swianiewicz, P. (2011) Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?, Samorząd Terytorialny, nr 5: 9-24.

Swianiewicz, P. (2011) Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Samorząd Terytorialny, nr 11: 5-21.

Swianiewicz, P. (2010) If Territorial Fragmentation Is a Problem, Is Amalgamation a Solution? East European Perspective, Local Government Studies, 36(2): 183-203.

Mielczarek, A., Swianiewicz, P. (2010) “Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders?”, Local Government Studies, 36(2): 291-311.

Swianiewicz,P. (2010) Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, Samorząd Terytorialny, nr 11: 18-43.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2010) Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, Finanse Komunalne, nr 5: 7-32.

Swianiewicz, P. (2010) Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, Samorząd Terytorialny, nr 4: 5-16.

Swianiewicz (2009) Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Samorząd Terytorialny, nr 4: 5-22.

Swianiewicz, P., Szalewicz, M., Wilamowska, M. (2008) Wiedza a styl zarządzania w samorządach terytorialnych. Analiza na przykładzie ocen oddziaływania na środowisko na Podlasiu, Administracja Publiczna, nr 2

Swianiewicz, P. (2008) Portret radnego 2007, Samorząd Terytorialny, nr 4: 5-16.

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2008) Cosmopolitans of Small Fatherlands, Miscelanea Geographica, 13: 197-208.

Swianiewicz, P. (2006) Poland and Ukraine: Contrasting Paths of Decentralization and Territorial Reform, Local Government Studies, 32(5):599-624

Swianiewicz, P. (2006) Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne?, Samorząd Terytorialny, nr 12: 15-35.

Swianiewicz, P. (2006) System finansowania oświaty na terenach wiejskich – stan obecny i możliwe zmiany, Finanse Komunalne, nr 11: 5-34.

Swianiewicz, P. (2006) Wirtualny samorząd, Samorząd Terytorialny, nr 4: 5-27.

Swianiewicz, P. (2006) Zarządzanie metropoliami: doświadczenia międzynarodowe, a rzeczywistość polska, Samorząd Terytorialny, nr 1-2: 29-44.

Swianiewicz, P. (2005) Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4: 6-26.

Swianiewicz, P. (2005) Ile naprawdę inwestują polskie samorządy, Finanse komunalne, nr 11: 5-12.

Swianiewicz, P. (2005) Kontakty międzynarodowe samorządów, Samorząd Terytorialny, nr 10: 7-28.

Klimska, U., Swianiewicz, P. (2005) Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 45-70.

Derek, A., Kwolaczyk, P., Swianiewicz, P. (2005) Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 199-218.

Swianiewicz, P. (2005) Co to znaczy bezpieczne zadłużenie samorządów?, Finanse Komunalne, nr 1-2.

Swianiewicz, P. (2005) Strategija grada: bezopasno pomodarstvo bez prakticnog znacaja ili korisno sredstvo?, Casopis za jedinice lokalne i podrucne samouprave, 1(2) (w języku chorwackim).

Swianiewicz, P. (2004) Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej, Samorząd Terytorialny, nr 10.

Swianiewicz, P. (2004) Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego: teoria i praktyka, Finanse Komunalne, nr 6: 7-28.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2004) Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego; które polityki są skuteczne?, Samorząd Terytorialny, nr 6: 14-33.

Klimska, U., Swianiewicz, P. (2003) Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4: 15-40.

Swianiewicz, P. (2003) Zadłużenie jako forma finansowania działalności samorządów – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Finanse Komunalne, nr 5: 5-18.

Swianiewicz, P. (2003) Zadłużenie samorządów – podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy Zachodniej, Finanse Komunalne, nr 5: 49-73.

Swianiewicz, P. (2003) Partnerstwo publiczno-prywatne a współczesne tendencje zmian w samorządach lokalnych, Finanse Komunalne, nr 2 extra: 19-23.

Klimska, U., Swianiewicz, P. (2003) Czy wielkie miasta są sterowalne? Wpływ sytuacji politycznej na warunki zarządzania największymi miastami Polski, Samorząd Terytorialny, nr 3: 12-28.

Swianiewicz, P. (2003) Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1: 97-125.

Swianiewicz, P. (2003) Finansuwanija Inwestycji u Miscewe Samuwriaduwanija Polszczi, Apekty Samowriaduwanija, Nr 4/2003 (w języku ukraińskim).

Swianiewicz, P. (2003) Auf dem Weg ins Vereinte Europa: Dezentralisierung und komunale Selbstverwaltung in Polen, Europa kommunal 2/2003, p. 44-48. (w języku niemieckim)

Baldersheim. J., Bucek, P., Swianiewicz, P. (2002) Mayors learning across borders: the international networks of municipalities in East-Central Europe, Regional & Federal Studies, Vol. 12(1): 126-137.

Swianiewicz, P. (2002) Gobiernos locales en Europa Central y Oriental en una dekada de transformacion, Gestion y Analisis de Political Publicas, Numero 25, Septembre-Diciembre 2002 (w języku hiszpańskim)

Swianiewicz, P. (2002) Lokaal bestuur in Polen: hervorming in tijden van vernadering, Bestuurswetenschappen, No. 3/2002 (w języku holenderskim)

Swianiewicz, P. (2002) Dezentralisierung und kommunale Selbstverwaltung in Polen – eine Herausforderung auf dem Weg in das Vereinte Europa, Die Gemeinde Nr. 21/2002. (w języku niemieckim)

Swianiewicz, P. (2002) Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów – zagadnienia teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce i krajach europejskich, Samorząd Terytorialny, nr 12.

Swianiewicz, P. (2002) Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej – próba generalizacji, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.

Herbst, M., Swianiewicz, P. (2002)m Korzyści i niekorzyści skali w polskich samorządach, Samorząd Terytorialny, nr 6

Swianiewicz, P. (2001) Czy wielkie miasta są bogate?, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.

Swianiewicz, P. (2000) Jakość obsługi obywateli w urzędzie gminnym, Kontrola Państwowa, nr 4.

Swianiewicz, P. (2000) Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce, Samorząd Terytorialny, nr 10.

Swianiewicz, P. (2000) W poszukiwaniu optymalnej wielkości: opinie burmistrzów z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich gmin, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.

Swianiewicz, P. (2000) Kto rządzi gminą? Teorie lokalnej władzy politycznej, Samorząd Terytorialny, nr. 3

Monografie

Ladner, A., Keuffer, N., Baldersheim, H., Hlepas N., Swianiewicz, P., Steyvers, K., Navarro, C. (2019), Patterns of local autonomy in Europe. London: Palgrave, DOI: 10.1007/978-3-319-95642-8

Hlepas, N., Kersting, N., Kuhlmann, S., Swianiewicz, P., Teles, F. (red.) (2018) Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier, London: Palgrave-Macmillan, ss. 220, DOI: 10.1007/978-3-319-64725-

Teles, F., Swianiewicz, P. (red.) (2018) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, London: Palgrave-Macmillan, ss. 350, DOI: 10.1007/978-3-319-62819-6

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Zardi, A. (2017) Does Size Matter? Toolkit of Territorial Amalgamation Reforms in Europe, Strasbourg: Council of Europe

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J., Kurniewicz, A. (2016), Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 192

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Krukowska, J., Lackowska, M., Picej, A. (2016), Współpraca międzygminna. Związek z rozsądku. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 224

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2015) Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: Municipium, ss. 188

Swianiewicz P., Krukowska, J., Lackowska, M., Kurniewicz, A. (2013) Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Elipsa.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M. (2013) Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 89

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Łukomska, J. (2012) Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa ICM Uniwersytet Warszawski, seria Biblioteczka Oświaty Samorządowej, z. 4

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Nowicka, P. (2011) Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Elipsa, ss. 259

Swianiewicz, P. (2011) Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Municipium, ss. 360

Swianiewicz, P. (red.) (2011) Working Together: Inter-Municipal Cooperation in Five Central European Countries. Budapeszt: LGI – Open Society Institute, ss. 329

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Mielczarek, A. (2010) Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: MRR, ss. 174

Swianiewicz, P. (red.) (2010) Territorial Consolidation Reforms in Europe. Budapeszt: LGI – Open Society Institute, ss. 341.

Swianiewicz, P., Herbst, J., Lackowska, M., Mielczarek, A. (2008) Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar

Dziemianowicz, W., Swianiewicz, P. (red.) (2007) Gmina pasywna. Warszawa: KPZK PAN, Studia KPZK PAN z. 117

Klausen, J.E., Swianiewicz, P. (red.) (2007) Cities in City Regions: Governing the Diversity. Warszawa: WGiSR UW

Swianiewicz, P. (2004) Finanse lokalne: teoria i praktyka. Warszawa: Municipium, ss. 305.

Swianiewicz, P., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004) Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 240.

Swianiewicz, P. (red.) (2004) Local Government Borrowing: Risks and Rewards. Budapest: LGI-Open Society Institute, ss. 427.

Swianiewicz, P. (2003) Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition. Budapest: LGI-Open Society Institute, ss. 58.

Swianiewicz, P. (red.) (2002) Consolidation or Fragmentation? The size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: LGI-Open Society Institute

Swianiewicz, P. (2001) Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej. Warszawa: Local Government and Public Service Reform Initiative, EUROEG, Uniwersytet Warszawski, ss. 81.

Swianiewicz, P. (red.) (2001) Public Perception of Local Governments. Budapest: LGI- Open Society Institute, ss. 281

Swianiewicz, P., Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M. (2000) Sprawność instytucjonalna samorządów terytorialnych w Polsce – zróżnicowanie regionalne. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 85.

Swianiewicz, P., Dziemianowicz, W. (1999) Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998/99. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 109

Swianiewicz, P., Dziemianowicz, W. (1998) Atrakcyjność inwestycyjna miast. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 74

Swianiewicz, P. (red.) (1997) Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Warszawa: Brytyjski Fundusz Know How, Municipium SA, ss. 252.

Baldersheim, H., Illner, M., Offerdal, A., Rose, L., Swianiewicz, P. (red.) (1996) Local Democracy and the Process of Transformation in East-Central Europe. Boulder, Colorado: Westview Press, ss. 257

Swianiewicz, P. (1996) Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 190.

Swianiewicz, P. (1994) Perspektywy lokalnej polityki gospodarczej w świetle kampanii i wyborczej 1994. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jałowiecki, B., Swianiewicz, P. (red.) (1991) Między nadzieją a rozczarowaniem: samorząd lokalny rok po wyborach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, ss. 218

Kukliński, A., Swianiewicz, P. (red.) (1990) Polskie województwo. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, ss. 173

Bartkowski, J., Kowalczyk, A., Swianiewicz, P. (1990) Strategie władz lokalnych. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, ss. 230

Swianiewicz, P. (1989) Społeczno‑ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warszawski, ss. 142

Rozdziały w monografiach (opublikowane po 2000 r.)

Swianiewicz, P. (2019) Local government: progress in decentralization, [in:] G. Gorzelak (ed.) Social and Economic Development in Central and Eastern Europe, Routledge, p. 54-74.

Swianiewicz, P. (2019) O układaniu puzzli jako metodzie rozwiązywania łamigłówek naukowych, czyli popularność metaanaliz w badaniach sprawności układów terytorialnych, [w:] M. Herbst, A. Olechnicka (red.) Równość czy efektywność rozwoju: eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Scholar, s. 418-425, ISBN 978-83-65390-64-6

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2018) “Is there tariff mimicking? The case of water provision in Poland” [w:] Proceedings from Geobalcanica Conference, 15-16.05.2018, Ohrid, s. 269-276

Heinelt, H., Hlepas, N., Kuhlmann, S., Swianiewicz, P. (2018) “Local Government Systems: Grasping the Institutional Environment of Mayors” [w:] H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert (red.) Political Leaders and Changing Local Democracy: the European Mayor, London: Palgrave-Macmillan, s. 19-78

Egner, B., Gendźwiłł, A., Pleschberger, W., Swianiewicz, P. (2018) “Mayors and Political Parties”, [w:] H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert (red.) Political Leaders and Changing Local Democracy: the European Mayor, London: Palgrave-Macmillan, s. 327-358

Hlepas, N., Kersting, N., Kuhlmann, S., Swianiewicz, P., Teles, F. (2018) Introduction: Decentralization Beyond the Municipal Tier, [w:] N. Hlepas, N. Kersting, S. Kuhlmann, P. Swianiewicz, F. Teles (red.) Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier, London: Palgrave-Macmillan, s. 1-24

Swianiewicz P. (2018) New Experiments or Maintenance of Old Traditions? Dual System of Sub-Municipal Units in Poland, [w:] N. Hlepas, N. Kersting, S. Kuhlmann, P. Swianiewicz, F. Teles (red.) Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier, London: Palgrave-Macmillan

Hlepas N., Kersting N., Swianiewicz P. (2018) Conclusions [w:] N. Hlepas, N. Kersting, S. Kuhlmann, P. Swianiewicz, F. Teles (red.) Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier, London: Palgrave-Macmillan

Teles, F., Swianiewicz, P. (2018) Motives for revisiting inter-municipal cooperation, [w:] F. Teles, P. Swianiewicz (red.) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, London: Palgrave-Macmillan, s. 1-14

Swianiewicz, P. (2018) Actors in inter-municipal cooperation, [w:] F. Teles, P. Swianiewicz (red.) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, London: Palgrave-Macmillan, s. 43-56

Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2018) The rise and fall of the Union: A case in Poland, [in:] F. Teles, P. Swianiewicz (red.) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, London: Palgrave-Macmillan, s. 281-292

Swianiewicz, P., Teles, F., (2018) Inter-municipal cooperation diversity, evolution and future research agenda, [w:] F. Teles, P. Swianiewicz (red.) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, London: Palgrave-Macmillan, s. 335-350

Swianiewicz, P. (2017) Financing education by sub-national governments in Poland, [w:] J. Kim, N.J. Mau (red.) Decentralization of education, health and social protection: issues and challenges, Copenhagen: Danish Ministry for Economic Affairs and Interior and Korean Institute of Public Finance, 225-254

Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2017) Breeding-ground for local non-partisanship, bonus for incumbents Directly elected mayors in Poland [w:] D. Sweeting (red.) Directly elected mayors in urban governance: impact and practice, Policy Press University of Bristol, s. 179-200

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016) Does size matter? The impact of territorial fragmentation/ consolidation on performance of local governments, [w:] Conference Proceedings, International Conference Geobalcanica 2016, Skopje June 9-11, s. 357-364

Swianiewicz, P. (2016) Współczesne badania nad samorządem i polityką lokalną [w:] G. Gorzelak (red.) Polska Gmina 2015, Warszawa: Scholar, s. 15-32

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2015) Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland [w:] J. Kim, J. Lotz, N.J. Mau (eds.) Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy, Rosendahls: Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior and The Korea Institute of Public Finance, s. 255-280

Swianiewicz, P. (2015) Territorial consolidation reforms – European experiences of 21st century, [w:] Conference Proceedings, International Conference Geobalcanica 2015, Skopje June 5-7, s. 379-388

Swianiewicz, P. (2013) “Poland: Creeping Decentralization of the Unitary State” [in:] J. Loughlin, J. Kincaid, W. Swenden (red.) Routledge Handbook of Regionalism and Federalism, Milton Park – New York: Routledge, p. 331-340

Swianiewicz, P. (2013) “Poland: between ideology of local autonomy and the pragmatic convenience of central control” [w:] Junghun Kim, J. Lotz, N.J. Mau (red.) Balance between decentralization and merit, Seoul-Albertslund: Korea Institute of Public Finance and Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior, s. 99-118

Swianiewicz, P. (2013) ”The Delocalised Homo Politicus – The Political Ecology of Polish Metropolitan Areas” [w:] J. Sellers, D. Kubler, M. Walter-Rogg, R.A. Walks (eds.) The Political Ecology of the Metropolis, Colchester: University of Essex, ECPR Press, s.325-354

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2013) „Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną?”, [w:] E. Małuszyńska (red.) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: perspektywa europejska, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 265-281

Swianiewicz, P. (2013) „Kurczące się miasta – czego nauczyła nas konferencja?” [w:] N. Szajewska, M. Lipińska (red.) Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Warszawa: Kancelaria Senatu RP, s. 199-206

Swianiewicz, P., Szalewicz, M., Wilamowska, M. (2013) „Wiedza, zarządzanie i ochrona środowiska w samorządzie lokalnym (na przykładzie Projektu Wspólnych wdrożeń w Zakopanem)” [w:] E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska, (red.) Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy, WGiSR UW, Warszawa, s. 231-251

Swianiewicz, P. (2012) „Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich” [w:] M. Stec, M. Mączyński (red.) Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa: Lex Wolters Kluwer, s. 36-57

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2012) “The Polish colours of the EU cohesion policy- non-strategic implementation of regional programmes” [w:] B. Egner, M. Haus, G. Terizakis (red.) Regieren: Festschrift für Hubert Heinelt, Wiesbaden: Springer, s.511-532

Swianiewicz, P. (2011) „Poland”[in:] H. Heinelt, X. Bertrana (eds.) The Second Tier of Local Goverment in Europe: Provinces, Counties, Departments and Landkreise in Comparison, London: Routledge .

Swianiewicz, P. (2011) „Demanded but Difficult: Inter-Municipal Cooperation in Central and Eastern Europe”, [w:] Working Together: Inter-Municipal Cooperation in Five Central European Countries, Budapeszt, LGI – Open Society Institute, s. 1-18

Swianiewicz, P. (2011) Local Government Strategies for Regional and Local Development: Who Needs Them and for What Purpose, [w:] M. Kolczyński, P. Żuber (red.) New Paradigm in Action: Recent Developments and Perspectives of Regional Policies, Warszawa: MRR, s. 49-59

Swianiewicz, P. (2011) „Les depenses des collectives locales en Pologne Droit et Gestion des collectivites Territoriales; L’enjeu de la depense locale”, Paris: GRALE-CNRS, Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe, s. 191-209

Swianiewicz, P., Krukowska, J. (2011) „Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast”, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 124-143

Swianiewicz, P. (2010) „Polityka gospodarcza hitlerowskich Niemiec” S. Swianiewicza czytana po 70 latach [w:] B. Gaziński (red.) Stanisław Swianiewicz: ekonomista, sowietolog, historyk, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 43-47

Swianiewicz, P. (2010) „Poland: Europeanization of Subnational Governments”, [w:] J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidstrom (red.) The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press, s. 480-504

Swianiewicz, P. (2010) “Local Democracy” [w:] J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.) Democracy in Poland 1989-2009: Challenges for the future, Warszawa: Institute of Public Affairs, s. 101-114

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2010) “Metropolitan Discourse in Poland and Germany: So Near Yet so Far?” [w:]  G. Soos, M. Temmes (eds.) Metropolitan CEE: Big Cities, Capitals and City-Regions in Central and Eastern Europe, Bratislava: NISPACee, s. 87-112

Swianiewicz, P. (2009) „Decentralizacja państwa i samorządy lokalne – polityka kształtowania systemu samorządowego w Polsce” [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.) Demokracja w Polsce 2007-2009, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 203-233

Swianiewicz, P. (2008) „Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce” [w:] S. Michałowski (red.) Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin: UMCS, s. 473-483

Swianiewicz, P. (2008) „Rola społeczności w koncepcjach polityki lokalnej’ [w:] M. Leś (red.) Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 67-83

Bury, P., Swianiewcz, P. (2008) “Local Government Finance in Poland” [w:]. Z. Sevic (red.) Local Public Finance in Central and Eastern Europe, London: E. Elgar, s. 319-342

Swianiewicz, P. (2008) „Pologne” [w:] G. Marcou (red.) Cites et Gouvernements Locaus Unix: Le decentralisation et la democratie lokale dans le monde, Barcelona

Swianiewicz, P., Lackowska, M. (2007) „De l’inexistence a l’institutionnalisation: La gouvernance des regions metropolitaines en Pologne” [w:] J.P. Collin (red.) Le gouvernement des metropoles: enjeux et portraits des experiences sur quatre continents, Montreal: Les Presses de l‘Universite Laval, s. 349-378

Swianiewicz, P. (2007) „Stratehiczne finansowe płanuwanija” [w:] E. Bończak-Kucharczyk (red.) Stratehiczne płanuwanija ta uprawilinnija: teoria i praktyka na prikładi Lwiwskoj obłasti, Lwiw: Projekt Rozwytku Lwiwszczyny, s. 99-125 [w języku ukraińskim]

Swianiewicz, P. (2007) „Budżetne zabezpeczenija realizacji strateghii” [w:] Prakticzni instrumenty rehionalnowo pozwytku, Luhansk: Ministerstwo Oswity ta Nauki Ukrainy – Schidnoukrainskij Nacjonalnyj Uniwersytet – Ahenstwo Stratehicznoho Rozwytku “Astra”, s. 92-119 [w języku ukraińskim]

Swianiewicz, P. (2007) „Huamarrja Lokale dhe Borxhi Kommunal” [w:] R. Ebel, G. Peteri (red.) Liber udhezues mbi decentralizimin ne Kosove, Prishtine: Fondacioni Kosovar per Shaqeri te Hapur, s. 133-141 [w języku albańskim]

Swianiewicz, P. (2007) „El govern local a Polonia: la transicio de l’estat centralizat autoritari al sistema d’autogovern local”, Institut de Ciencies Politiques i Socials, Universitat Autonoma de Barcelona, s. 94 [w języku katalońskim]

Swianiewicz, P., Lackowska, M. (2007) “From Doing Nothing to Metropolitan Government Institutions? Governing Metropolitan Areas in Poland” [w:] J.P. Collin (red.) Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Continents, Montreal: Le Presses de l’Universite Laval, s. 317-343

Swianiewicz, P. (2007) „Changing forms of urban government in Central and Eastern Europe” [w:] R. Hambleton, J.S. Gross (red.) Governing Cities in a Global Era Urban Innovation, Competition and Democratic Reform, New York: Palgrave Macmillan, s. 93-112

Swianiewicz, P. (2007) „Skąd się bierze pasywność?” [w:] W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.) Gmina pasywna, Warszawa: Studia KPZK PAN, z. 117

Swianiewicz, P., Lackowska, M., (2007) „Kosmopolici małych ojczyzn: aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców” [w:] M. Madurowicz (red.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: WGISR Uniwersytet Warszawski, s. 185-194

Swianiewicz, P. (2006) „Rycerze podziemia – działacze samorządowi” [w:] A. Mielczarek Śpiący rycerze, Warszawa: Stowarzyszenie Wolnego Słowa, s. 155-177

Swianiewicz, P. (2006) „Innowacyjność w zarządzaniu samorządami gminnymi województwa warmińsko-mazurskiego” [w:] W. Dziemianowicz, M. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel (red.) Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur, Warszawa-Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, s. 128-152

Swianiewicz, P. (2006) „Local Government Organization and Finance: Poland” [w:] A. Shah (red.) Local Governance in Developing Countries, Washington: The World Bank, s. 302-346

Swianiewicz, P. (2006) „Conclusions: Comparing local democracy in Central and Eastern Europe” [w:] G. Soos (red.) The state of local democracy in Central Europe, Budapest: Open Society Institute, s. 473-511

Swianiewicz, P. (2006) „Local taxes in Poland: A base for local accountability?” [w:] Z. Sevic (red.) Local government financial capacity building in transition countries: selected country studies, Bratislava: NISPAcee, s. 202-214

Falend, F., Ignits, G., Swianiewicz, P. (2006) „Divided loyalties? Mayors beetween party representation and local community interests” [w:] H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (red) The European Mayor: political leaders in the changing context of local democracy, Opladen: Verlag fur Sozialwissenschaften, s. 245-271

Swianiewicz, P. (2006) „City Political Culture: What is Expected from Policy Actors?” [w:] H. Heinelt, D. Sweeting, P. Getimis (red.) Legitimacy and Urban Governance, London-New York: Routledge, s. 244-265

Swianiewicz, P., Mielczarek, A., Klimska, U. (2006) „Uneven Partnerships: Polish City Leaders in Search of Local Governance” [w:] H. Heinelt, D. Sweeting, P. Getimis (red.) Legitimacy and Urban Governance, London-New York: Routledge, s. 114-130

Swianiewicz, P. (2006) „Algunas conclusiones de un estudio comparativo sobre el endeudamiento de los gobiernos locales en Europa del Este” [w:] Democracia, Descentralizacion y Reforma Fiscal en America Latina y Europa del Este, Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, s. 285-290 [w języku hiszpańskim]

Swianiewicz, P. (2006) „Rogor Sheradginot Adgilobrivi Biujeti” [w:] P. Swianiewicz (red.) Sakhelmdzgrvanelo Tvitmmartvelobis Organos Mokhelisatvis, Tbilisi: CASE, s. 17-31 [w języku gruzińskim]

Swianiewicz, P. (2005) „Poland: a time of transition” [w:] B. Denters, L. Rose (eds.) Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave, s. 100-118

Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005) „Polish Metropolitan Areas: Vanilla Centres, Sandwich Suburbs” [w:] V. Hoffmann-Martinot, J. Sellers (eds.) Metropolitanization and Political Change, Opladen: Verlag fur Sozialwissenschaften s. 303-334

Swianiewicz, P., Mielczarek, A. (2005) „Parties and Political Culture in Central and Eastern European Local Governments” [w:] G. Soos, V. Zentai (ed.) Faces of Local Democracy: Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute, s. 13-78

Swianiewicz, P. (2005) „Cities in Transition: from Statism to Democracy” [w:] M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.) Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement, London – New York: Routledge, s. 102-129

Swianiewicz, P. (2004) „The Theory of Local Borrowing and the West-European Experience” [w:] P. Swianiewicz (red.) Local Government Borrowing: Risks and Opportunities, Budapest: LGI-Open Society Institute, p. 1-25

Swianiewicz, P. (2004) „Un echelon faible promis a un role important: les regions Polonaises” [w:] G. Marcou, H. Wollman (red.) Reforme de la decentralisation, reforme de l’Etat Regions et villes en Europe, Paris: CNRS Editions (w języku francuskim)

Swianiewicz, P. (2004) „Sistem finansiranja lokalne samouprave u Poljskoj” [w:] A. Levitas, G. Peteri (red.) Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u Srbiji, Beograd: PALGO [w języku serbskim]

Swianiewicz, P. (2004) „Obszary metropolitalne – wewnętrzna dynamika zmian. Międzynarodowy program badawczy International Metropolitan Observatory” [w:] A. Kukliński (red.) Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku, Warszawa: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, s. 81-95

Swianiewicz, P. (2003)”Zadłużenie jako forma finansowania przedsięwzięć rozwojowych w praktyce samorządów w Polsce” [w:] A. Piekara (red.) Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Swianiewicz, P. (2003) „Osnowy fiskalnoj decentralizacji; sprawocznoje rukowodstwo dla stran z pieriechodnoj ekonomikoj”, Instytut Otkrytowo Obszczestwa, Budapeszt, ss. 77 [w języku rosyjskim]

Swianiewicz, P. (2003) „Velkost miestnej samospravy, miestna demokracia a efektivnost poskytovania miestneych sluzieb – medzinarodny kontekst a teoreticke pozadie” [w:] P. Swianiewicz (ed.) Konsolidacja alebo fragmentacia?Velsko miestnych samosprav v Strednej a Vychodnej Europe, LGI-MESA 10, Bratislava, s. 6-19 [w języku słowackim]

Swianiewicz, P. (2003) „Reforming Local Government in Poland: Top-Down and Bottom-Up Processes” [w:] A. Vetter, N. Kersting (eds.) Reforming Local Government in Europe: Closing Gap between Democracy and Efficiency, Opladen: Leske & Budrich, Opladen, p. 283-308

Baldersheim, H., Swianiewicz, P. (2003) „The Institutional Performance of Polish Regions in an Enlarged EU; How Much Potential? How Path Dependent?” [w:] M. Keating, J. Hughes (red.) The Regional Challenge in Central and Eastern Europe, Series on Regionalism and Federalism, No. 1, Presses Interuniversitaires Europeenes – Peter Lang, Brussels-Bern-Berlin-Frankfurt/M-New York-Oxford-Wien, p. 121-147

Swianiewicz, P. (2003) „Partisan Cleavages in Local Governments in Poland After 1990” [w:] T. Zarycki, G. Kolankiewicz (red.) Regional Issues in Polish Politics, School of Slavonic and East European Studies, University College London, Occasional Papers No. 60, London, s. 179-201

Swianiewicz, P. (2003) „The Values of Local Democracy as Seen by Mayors in East-Central Europe” [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.) Local Democracy in Post-Communist Europe, Urban Research International Series, Opladen: Leske & Budrich, ps 263-273

Swianiewicz, P. (2003) „How Beautiful is Bigger? In Search of the Optimal Size for Local Democracy” [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.) Local Democracy in Post-Communist Europe, Urban Research International Series, Opladen: Leske & Budrich, s. 289-301

Swianiewicz, P. (2002) „Public Perception of Local Governments in Poland” [w:] J. Caddy, M. Vintar (red.) Building Better Quality Administration for the Public: Case Studies form Central and Eastern Europe, NISPAcee, Bratislava

Swianiewicz, P. (2002) „The Size of Local Government: International Context and Theoretical Framework” [w:] P. Swianiewicz (red.) Consolidation or Fragmentation? Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Open Society Institute, Budapest

Swianiewicz, P., Herbst, M. (2002) „Economies and Dis-Economies of Scale in Polish Local Governments” [w:] P. Swianiewicz (red.) Consolidation or Fragmentation? Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Open Society Institute, Budapest

Swianiewicz, P. (2002) „Is There a Third Way Between Small but Ineffective and Big but Less Democractic? Comparative Conclusions and Lessons Learned” [w:] P. Swianiewicz (red.) Consolidation or Fragmentation? Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Open Society Institute, Budapest

Swianiewicz, P. (2001) „Institutional performance of local government administration in Poland” [w:] J. Jabes (red.) Ten years of transition: prospects and challenges for the future of public administration, proceedings from the Annual Conference of NISPACEE held in Budapest, 13-15 April, 2000, s. 162-186

Swianiewicz, P. (2000) „Wartości samorządu terytorialnego w oczach burmistrzów krajów Europy Środkowej” [w:] T. Gruszecki (red.) Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, Lublin: Verba


Projekty badawcze

Aktualne

Wychodzenie z cienia? Polskie badania nad samorządem terytorialnym w kontekście nauki europejskiej – ewolucja strategii publikacyjnych i modeli współpracy (NCN Opus, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

COHSMO: Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (Horizon 2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. P. Swianiewicz)

Opłaty za lokalne usługi publiczne – znaczenie finansowe i polityczne (NCN Opus, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

POLLEADER II: Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (NCN Harmonia, kierownik: dr A. Gendźwiłł)

Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich (NCN Opus, kierownik: dr hab. M. Lackowska)

Reformy terytorialne w Europie – międzynarodowa perspektywa porównawcza (NCN Harmonia, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

Zakończone

Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania (NCN Opus, kierownik projektu)

POLCITCLIM: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik projektu)

COST Action Programme “Local Public Sector Reforms”

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny (NCN Opus, kierownik projektu)

Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce (NCN Opus, kierownik projektu: dr Julita Łukomska)

Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami (NCN Opus, kierownik projektu)

Beneficjenci samorządowi w sektorowych programach operacyjnych (grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, kierownik projektu)

Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu)

Polityka władz gminnych w zakresie opieki przedszkolnej (PO Kapitał Ludzki, kierownik projektu)

Czynniki różnicujące realizację ZPORR w województwach (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kierownik projektu)

Territorial Reforms in Europe (grant LGI-Open Society Institute, kierownik projektu).

GFORS: Governance for Sustainability (projekt w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik polskiego zespołu badawczego)

SOCCOH: Wyzwania społeczno-ekonomicznej spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej (projekt w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik polskiego zespołu badawczego)

PLUS: Participation Leadership and Urban Sustainability (projekt w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik polskiego zespołu badawczego)

Local Government Borrowing in Central and Eastern Europe (LGI-Open Society Institute, kierownik projektu)


Staże, stypendia, pobyty badawcze

2017 – University of Aveiro
2015 – University of Aveiro (COST Short Term Scientific Mission)
1994 – Norwegian Centre for Management and Administration, University of Bergen
1992 – 1993 – The University of Chicago, Department of Sociology (Fulbright Senior Research Grant)
1992 – University of Oslo, Department of Political Science (stypendium rządu norweskiego)
1990 – 1991 – University of Bristol, School for Advanced Urban Studies (stypendium British Council)

Wykłady gościnne:

University of Bristol (1990), University of Central Lancashire (Preston) (1991), Indiana State University at Fort Wayne (1992), University of Chicago (1993), University of Akron, Ohio (1993), Iowa State University at Ames (1993), Western Illinois University at Macomb (1993), CEU Budapest (2008), University of Podgorica (2008), American University of Armenia, Yerevan (2012, 2016), State University of Tbilisi (2013), University of Kosice (2013), Universitet Luarasi in Tirana (2015), Vytautas Magnus University of Kaunas (2017), Lucian Blaga University of Sibiu (2017), South-East European University of Tetovo (2017), University of Aveiro (2017), Univeristy of Umea (2020)


Dydaktyka

Samorząd terytorialny

Ćwiczenia terenowe – decentralizacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Ćwiczenia terenowe – społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej

Finanse lokalne

Samorząd terytorialny w teorii i praktyce krajów UE

Seminarium magisterskie


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
 • Członek Senatu UW (2016-2020)
 • Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego Rady Uczelni na Uniwersytecie Warszawskim (2018-2019 )
 • Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (2019)
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (2019-2020)
Inne
 • Przewodniczący Zarządu European Urban Research Association (2005-2010), członek Zarządu European Urban Rsearch Association (2004-2015)
 • Członek Steering Committee Standing Group for Local Government and Politics, European Consortium for Political Research (2016 – )
 • Narodowe Centrum Nauki, członek panelu ekspertów HS4 (2015)
 • Członek rad redakcyjnych: Urban Affairs Review, Urban Research and Practice, Journal of Public Administration and Policy
 • Recenzent licznych czasopism naukowych, m.in. Administrative Culture, Australian Journal of Public Administration, Central European Journal of Public Policy, Cities, Croatian and Comparative Public Administration, Czech Sociological Review, Europe-Asia Studies, European Journal of Political Research, European Planning Studies, International Journal of Public Management, International Journal of Public Sector Management, International Journal of Urban and Regional Research, International Review of Administrative Sciences, Journal of Climate Change Strategy and Management, Journal of Economic Geography, Journal of Public Administration and Policy, Journal of Urban Affairs, Local Government Studies, Policy and Society, Polish Sociological Review, Political Geography, Regional Studies, Studies in Comparative International Development, Urban Affairs Review.

Działalność społeczna i ekspercka

 • ekspert Rady Europy, autor raportów nt. samorządów i decentralizacji w Albanii, Azerbejdżanie, Czarnogórze, Gruzji, Litwie, Macedonii, Rumunii, Słowacji i Ukrainie (2002 – )
 • społeczny doradca Prezydenta RP (2010-2015)
 • wykonawca kilku projektów Brytyjskiego Ministerstwa do Spraw Rozwoju Międzynarodowego dotyczących samorządów na Ukrainie (1998-2006)
 • konsultant w projektach UNDP w Albanii (2003), Turkmenistanie (2009) i Macedonii (2011)
 • ekspert European Agency for Reconstruction, autor raportu o potrzebach inwestycyjnych samorządów w Czarnogórze (2008)
 • konsultant w poświęconych decentralizacji projektach USAID w Armenii (2015-16) i Gruzji (2017-18)
 • autor raportów dla Banku Światowego na temat decentralizacji i finansów samorządowych w Polsce
 • autor ekspertyz dla rządu polskiego (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz dla samorządu województwa mazowieckiego

Nagrody i wyróżnienia

2018 – The best comparative paper presented at NISPAcee Annual Conference, Iasi
2015 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2014 – The John Stewart Prize for the best article published in 2014 in Local Government Studies
2007 – Brązowy Krzyż Zasługi
2002 – Member of British Empire